Category: Column

Recessie of depressie?

De beurzen duiken wereldwijd omlaag en de bodem is nog niet in zicht! Komen we in een diepe recessie terecht of staan we aan de vooravond van een depressie? De olieprijs nadert ondanks aangekondigde productieverlagingen door de OPEC de 60 dollar grens. Tijd om in paniek te raken of biedt deze tijd van bizarre dalingen ook kansen?
Op dit moment van schrijven staat de AEX op 236 punten en iedereen vraagt zich af wanneer de 200 punten grens in zicht komt. De futures voor Amerika geven hetzelfde beeld en Azië lijkt zich ook niet te kunnen ontrekken aan de malaise.

Luchtbel

De oorzaak van deze koersdalingen ligt volgens de meeste analysten bij de luchtbel in de Amerikaanse huizenmarkt. Vraag is of dit een afdoende verklaring is en of er ruimte is voor herstel in de toekomst. Iedere opleving van de economie zal snel weer leiden tot oplopende grondstofprijzen. Zit de wereld momenteel aan zijn grenzen en kan de economie alleen gered worden door drastische hervormingen?

Wereldwijde rijkdom

Hoe kunnen we in de toekomst voldoen aan alle vraag naar groei, voldoende grondstoffen, energie en een betrouwbaar financieel stelsel? Het enige antwoord lijkt te investeren in nieuwe technologieën en duurzaam met onze resources om te gaan. Daar ligt dus ook in de toekomst de groei en wellicht een nieuwe bubble! Het kapitalisme gaat hier nieuwe uitdagingen vinden die het vroeger nog niet tegen is gekomen.

Depressie?

In de globaliserende wereld lijkt samenwerking tussen alle oude machtsblokken en opkomende markten de oplossing om duurzame groei te verkrijgen. Wanneer je geschoren wordt moet je stil zitten, dat betekent niet dat de regeringen en toezichthouders niet moeten ingrijpen nu. Zolang ze maar wel les trekken uit de huidige malaise en voor de toekomst de juiste keuzes maken. Er bestaan ambitieuze plannen voor bijvoorbeeld alternatieve energie waar we later nog een keer op terugkomen. Zulke initiatieven moeten gesteund worden en gefinancierd worden, ook al is er wellicht geen direct rendement uit te halen.

Kansen voor beleggers

De markt voor alternatieve energie, grondstoffen en duurzaam gebruik van materialen staat aan de vooravond van een grote opleving. De huidige beurskoersen vormen een ideaal instapmoment, niets voor niets is Warren Buffett momenteel massaal aan het inslaan. Dat betekent niet dat u nu met uw hele vermogen in moet stappen, gefaseerd instappen de komende maanden kan een basis vormen voor riante winsten.

Vermogen verdampt

Helaas zitten een hoop beleggers al met een hoop geld in de markt. Na bijgekomen te zijn van de internet bubble, zien ze nu weer hun portefeuille onderuit gaan. Daar komt weer de wijsheid naar voren, dat men alleen moet beleggen met geld wat gemist kan worden. Voor komende tijd lijkt het raadzaam om zuinig aan te doen en daardoor geld vrij te maken om posities bij te kopen. Gezien de ernst van de huidige crisis, blijft het huidige gunstige instapklimaat nog een tijd bestaan.

De toekomst

De markt heeft wereldwijd zijn billen gebrand en mag nu op de blaren zitten. Aan de vooravond van wellicht een diepe recessie, worden veel beleggers zenuwachtig. Herstel van de koersen kan nog vele jaren duren, de berichten over bezuinigingen en ontslagen worden steeds talrijker. Beleggen vraagt om een lange adem, dit is het moment om uw longen te gaan trainen.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Beleggr en haar redactie accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Read More Recessie of depressie?

Beurzen bevinden zich in niemandsland!

Nadat het steunniveau voor de AEX van 218 punten werd doorbroken is nu ook het steunniveau van 200 punten geslecht! Deze 2 belangrijke bodems werden weg geslagen door de beren in de markt. Het is nu wachten op een bodemvorming rond de 175 punten.

Emoties

De beurzen worden wereldwijd gedomineerd door de emoties van de particuliere beleggers en professionele partijen die speculeren door short te gaan. De pensioenfondsen staan voorlopig langs de zijlijn en zijn bezig met herstelplannen om hun dekkingsgraad weer op peil te krijgen.

De verhandelde volumes liggen afgelopen weken dan ook onder het gemiddelde. In deze dunne markt is de volatiliteit echter nog steeds erg hoog, dit is terug te vinden in de spectaculaire uitslagen van sommige individuele fondsen.

Gedwongen onteigening

Nederlands Minister van Financiën onderzoekt de mogelijkheden om een gedwongen onteigening van aandeelhouders wettelijk mogelijk te maken. In het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Ierland bestaat al de wettelijke mogelijkheid om beursgenoteerde financiële instellingen onvrijwillig te nationaliseren. De Duitse regering is ook bezig met soortgelijke wetgeving.

Deze stappen vormen geen wassen neus, kennelijk achten de betrokken regeringen het als een reëel scenario. Het is waarschijnlijk wel een uiterste redmiddel, dat ingezet kan worden als de nood echt aan de man is.

Technische analyse

De technische analyse kent verschillende belangrijke aannames, één daarvan is dat de geschiedenis zich herhaalt. Met een daling van de AEX naar 175 punten komen we terecht bij de bodems van 1994 en 1995. Voor de korte termijn kunnen we rekening houden met een kort en sterk herstel van 10%. Dit is echter een kort herstel binnen de dalende trend.

Bodemvorming

Een daling van de beurskoersen naar een onwaarschijnlijk laag niveau is essentieel voor een definitieve bodemvorming. Het geld dat langs de zijlijn staat moet weer de aandelenmarkten in gaan stromen. Door de dalende rentetarieven worden de obligaties minder aantrekkelijk. Dit geld kan terug stromen richting de aandelenbeurzen, net als het geld dat de komende tijd vrijkomt uit deposito’s.

Stimuleringsmaatregelen overheden

Komende maanden kunnen we ook eindelijk de impact gaan voelen van de stimuleringsmaatregelen van de verschillende overheden wereldwijd. Deze uitgaven zijn op zichzelf niet voldoende om het tij te keren maar vormen wel een belangrijke schakel in de ketting die de economie weer vlot moet trekken.

Durft u als belegger nu in te stappen, uw portefeuille te laten rusten en over 5 of 10 jaar weer eens naar uw rendement te kijken. Zo ja, dan kunt u nu wellicht de basis leggen voor een stevige winstgroei!

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Beleggr en haar redactie accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Read More Beurzen bevinden zich in niemandsland!