P/E ratio

De P/E, Price to Earnings, ratio is een waarderingsratio die de huidige prijs van een aandeel vergelijkt met de bijbehorende inkomsten per aandeel om de marktprestaties van een onderneming te beoordelen. In het Nederlands staat de P/E ratio bekend als de koers/winst verhouding.

P/E ratio

De P/E ratio wordt veel in de accountancy, vastgoedmarkt en beleggingswereld gebruikt en wordt berekend door de huidige koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. Omdat het gebruik van de P/E ratio niet altijd tot de beste beoordeling leidt is later ook nog de PEG ratio ontwikkeld.

Koers/winst verhouding

De koers/winst verhouding geeft aan hoeveel keer de winst van een bedrijf op de beurs wordt betaald door beleggers. De hoogte van de verhouding wordt ook wel gezien als een indicator; die geeft dan aan of de aandelenmarkten al dan niet te hoog gewaardeerd zijn.

Gebruik van de P/E ratio

De P/E ratio’s van bedrijven lopen meestal sterk uit een. Ondernemingen waarvan men verwacht dat ze een periode van sterke winststijgingen gaan meemaken zullen een hogere verhouding laten zien dan de bedrijven waarvan de verwachting is dat de winsten min of meer gelijk blijven.Een waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats, niet alle aandelen kan men op deze wijze met elkaar vergelijken. Ondernemingen uit verschillende sectoren kunnen historisch gezien lagere of juist hogere groei percentages kennen en een defensief fonds zal vaak een andere ratio hebben dan een groeiaandeel uit de high tech sector.

Winst Per Aandeel

Winst Per Aandeel, of WPA, geeft aan hoeveel winst er per aandeel beschikbaar is. Men kan de WPA berekenen door de nettowinst van een onderneming te delen door het aantal uitgegeven aandelen van die onderneming.

Berekenen van P/G ratio

X = de koers van een aandeel.
Y = de winst per aandeel.
De P/E ratio is dan: X / Y.

Voorbeeld:

Beurskoers van het aandeel: 29,50 euro.
Winst per aandeel: 3,50 euro.
29,50 / 3,50 = 8,43.

Conclusie

De P/E ratio kan gebruikt worden als maat voor de waardering van een onderneming en als indicator voor een eventuele overwaardering van de aandelenmarkten. Indien er een vermoeden is dat het gebruik van de P/E ratio niet tot de beste beoordeling leidt, kan men ook nog de PEG ratio toepassen. Beide zullen altijd deel zijn van zal een uitgebreidere analyse.

Meer weten over beleggen? Lees ons artikel met vier tips voor beginnende beleggers. Of doe de cursus beleggen op onze website.

Read More P/E ratio

Elliot Wave

De Elliot Wave theorie is ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott (Marysville, 28 juli 1871 – 15 januari 1948). De theorie gaat uit van zich steeds weer herhalende vaste patronen in de natuur, die ook in de aandelenmarkt terug zouden zijn te vinden.

Ralph Nelson Elliott

Ralph Nelson Elliott was een accountant die de theorie in de jaren 30 bedacht. Hij ontdekte dat er structuur in de markten zit, in plaats van de chaos die iedereen altijd denkt te zien. Die structuur bestaat uit het herhalen van cycli in beurskoersen, die veroorzaakt worden door de verschuiving van de emoties van grote groepen beleggers. Deze cycli zijn herkenbaar als zich zelf herhalende patronen in de vorm van golven.

Fibonacci reeksen

De Elliot Wave theorie maakt gebruik van Fibonacci reeksen, die bedacht zijn door Leonardo van Pisa. In deze reeksen is elk element uit de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen, beginnend met 0 en 1.

  • 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377

De theorie gaat er van uit dat alle natuurlijke groeiprocessen, inclusief het verloop van de beurskoersen, beheerst worden door deze cijferreeksen.

Elliot Wave theorie

De Elliot Wave theorie gaat er van uit dat markten zich ontwikkelen in 5 golven. Die golven bestaan uit stijgende en dalende bewegingen, waarbij elke top telkens hoger ligt dan de vorige. Golf 1 gaat omhoog om gevolgd te worden door een golf 2 naar beneden. Golf 3 gaat weer omhoog en bereikt een hogere top dan golf 1, daarna volgt golf 4 die weer omlaag gaat. Tot slot gaat golf 5 weer omhoog en bereikt weer een hogere top dan golf 3.

Impuls golven

Impuls golven zijn de bewegingen die de zelfde richting op gaan als de trend; in dit geval dus golf 1, 3 en 5. De impuls golven bestaan zelf ook weer uit 5 kleinere golven, wat het impulspatroon genoemd wordt.

Correctieve golven

De correctieve golven bewegen zich tegen de richting van de trend in; in dit geval dus golf 1 en 4. Deze correctieve golven bestaan zelf ook weer uit 3, en is sommige gevallen zelfs uit 5 of meerdere, golven.

Toppen en bodems

De Fibonacci reeksen worden gebruikt om de toppen en bodems van de golven te berekenen. Ondanks dat deze theorie goed beschreven is en er al jaren aan ervaring mee is opgedaan, blijft het moeilijk om de golven te herkennen. Het vraagt om een flexibele interpretatie en goede koppeling aan de huidige beurssentimenten van de beursanalist om tot goede conclusies te komen.

Publicaties

  • Key to Market Behavior, door Robert Rougelot Prechter.
Read More Elliot Wave