PEG ratio

De PEG, Price/Earnings to Grow, ratio is een goede manier om de relatieve waardering van een aandeel te kunnen meten en koppelt de koers en winst per aandeel aan het verwachte groeipercentage van de winst. Bij het beoordelen van welke aandelen te kopen wordt vaak gebruik gemaakt van de koers – winst – groeipercentage verhouding van een aandeel.

PEG ratio

De PEG ratio is ontwikkeld omdat het gebruik van de PE ratio niet altijd tot de beste beoordeling leidt. Deze PE, Price to Earnings, ratio is een waarderingsratio die de huidige prijs van een aandeel vergelijkt met de bijbehorende inkomsten per aandeel om de marktprestaties van een onderneming te beoordelen.

Koers/winst verhouding

Een hoge koers/winst verhouding duidt op een duur aandeel. Als de verwachting is dat het bedrijf hard gaat groeien, is die hoge verhouding echter niet zo veelzeggend. De PEG ratio probeert ook die hoge groei in te calculeren. Als richtlijn kan worden genomen dat een aandeel met een PEG ratio van minder dan 1 goedkoop is en dat een aandeel met een PEG ratio boven de 1 duur is.

Gebruik van de peg ratio

Is het groeipercentage van een aandeel hoog, dan zal de PEG ratio laag uitvallen. Hoe dichter de PEG ratio bij nul zit, hoe aantrekkelijker het aandeel geprijsd is. Een waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats, niet alle aandelen zijn blindelings op deze wijze met elkaar te vergelijken. Verschillende sectoren kunnen historisch gezien lagere of juist hogere groei percentages kennen en een defensief fonds zal vaak een hogere ratio hebben dan een groeiaandeel uit de IT sector. Als twee verschillende aandelen dezelfde PEG ratio hebben wil dat nog steeds niet zeggen dat ze allebei even aantrekkelijk zijn, veel meer factoren wegen mee in de beoordeling van verschillende aandelen.

Vergelijken

Feitelijk zijn vergelijkingen van PEG ratio’s alleen zinvol binnen een sector en tussen zogenaamde groeiaandelen. Daarnaast levert de rekensom die tot de PEG ratio leidt, niet altijd een zinvolle ratio op. Komt bijvoorbeeld een bedrijf uit een verliessituatie in het verleden naar een kleine winstpositie, dan zou dit leiden tot een zeer hoge winstgroei en dus tot een zeer lage PEG ratio. Het is duidelijk dat de conclusie dat het dan om een koopje gaat in dat geval niet juist is!

Berekenen van PEG ratio

X = de koers van een aandeel.
Y = de winst per aandeel.
Z = het verwachte groeipercentage.De PEG ratio is dan: ( x / y ) / z.

Voorbeeld:

Beurskoers van het aandeel: 31,25 euro.
Winst per aandeel: 2,45 euro.
Voorspelde groei volgend jaar: 18,7%.( 31,25 / 2,45 ) / 18,7 = 0,68.

Conclusie

De PEG ratio is een goede manier om de onderlinge waarding van aandelen te bekijken en geeft een indicatie van hoe duur een bedrijf geprijsd is. De ratio kan echter niet als losstaand instrument gebruikt worden om aandelen te selecteren en zal altijd deel zijn van een uitgebreidere analyse.

Doe onze cursus beleggen en leer alles over warrants, futures, turbo’s, grondstoffen, aandelen, vastgoed, obligaties en opties. Leer waarom sparen niet loont en je beter kunt starten met beleggen.

Read More PEG ratio

Dogs of the Dow

De Dogs of the Dow strategie is gebaseerd op een portefeuille met een tiental aandelen uit de Dow Jones Industrial Average die geselecteerd zijn volgens de principes uit het boek Beating the Dow van O’Higgins and Downes. De Dogs of Dow strategie is erg simpel en geeft u historisch gezien, kans op een rendement van 17%.

Onderwaardering

Bepaalde aandelen kunnen in de loop van tijd een onderwaardering krijgen door factoren, zoals weinig media aandacht of een negatief sentiment, die niets te maken hebben met de performance van de onderneming. De waarde van deze aandelen zal zich vanuit de onderwaardering vanzelf herstellen en zelfs bovengemiddeld ontwikkelen.

Aandelen selecteren

Volgens de Dogs of the Dow strategie moet u op het einde van het jaar tien aandelen uit de Dow Jones Industrial Average met het hoogste dividendrendement, het dividend / beurskoers, selecteren. In januari koopt u dan van iedere onderneming, voor een gelijk bedrag, een x aantal aandelen die u op het einde van het jaar weer verkoopt.

Small Dogs of the Dow

Deze variant van de strategie houdt in dat u van de tien aandelen die u eerder geselecteerd heeft, alleen de vijf goedkoopste aankoopt. Van deze vijf ondernemingen koopt u in januari weer, voor gelijke bedragen per aandeel, een x aantal aandelen en verkoopt ze weer in de laatste beursweek van het jaar.

Voordelen

Deze beleggingsstrategie heeft een aantal zeer duidelijke voordelen: het aantal te verrichten handelingen is beperkt en daardoor zijn de transactiekosten relatief gezien ook erg laag. Het toepassen van deze strategie vereist geen specifieke beurskennis omdat hij gebaseerd is op objectieve, meetbare en makkelijk verkrijgbare gegevens.

Nadelen

Het enige nadeel bij de Dogs of the Dow is dat er discipline vereist is om de strategie te volgen. Gedurende het jaar moet de belegger zijn portefeuille met rust laten, er mag namelijk pas op het einde van het jaar weer gekocht en verkocht worden.De Dogs of the Dow strategie is erg simpel en kan u veel rendement opleveren. U kunt echter ook tegen verliezen oplopen en sommige jaren zal de Dow Jones Index het beter doen, neem ook het valuta risico mee in uw overweging om deze strategie te gebruiken.

Lees ook onze beleggingstips.

Read More Dogs of the Dow